กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

Dear public,
Kindly be informed that TLScontact will be undertaking some maintenance tasks on the website this coming Saturday 11th June. We hereby inform the public that this website will not available from 06:00 to 23:59 UTC.
Kind regards,
TLScontact Team

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 5 และ 20 พฤษภาคม 2559

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
 • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม

คำถามที่พบบ่อย

 • ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 • ยื่ืนคำขอวีซ่าที่ไหน
 • ยื่นขอวีซ่าอย่างไร
 • ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่
 • วีซ่าประเภทใดที่ควรยื่นขอ
 • รับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน
 • เอกสารอะไรที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า
 • สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่
 • ข้อกำหนดในประกันสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง
 • กรณีใดควรเตรียมหนังสือรับรองการให้ที่พัก
 • เอกสารอะไรที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าของลูกจ้างที่จะไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง
 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง
 • TLScontact สามารถส่งกลับหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ได้หรือไม่
 • บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่
 • บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่
 • วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แตกต่างจากวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National visa ) อย่างไร
 • สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ OFII และภาษี ได้จากที่ไหน?
 • วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact
 • ข้อมูลทั่วไป

  บน ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

  บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่ิืสามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส เพื่อการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยระยะเวลาที่พำนัก จะเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นประเทศแรก เช่นเดียวกับ เขตปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM) อาณานิคมพิเศษของฝรั่งเศส (CTOM) และ นิวแคลิโดเนีย
  สำหรับการพำนักระยะยาวตั้งแต่ 90 วันเป็นต้นไป จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า (ระยะยาว

  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รับผิดชอบเป็นตัวแทนในการออกวีซ่าสำหรับพำนักระยะสั้น ให้กับประเทศในแอฟริกา ดังต่อไปนี้

  - จิบูติ (Djibouti)
  - สาธารณรัฐมอริทาเนีย (Mauritania)
  - สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)
  - โตโก (Togo)

  ผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเซเนกัลจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอวีซ่าบนเว็บไซต์ www.visasenegal.sn. ผู้สมัครจะได้รับพรีวีซ่า(Pre-visa)เพื่อใช้เดินทางและจากนั้นจะได้รับวีซ่าฉบับจริงเมื่อเดินทางถึงประเทศเซเนกัล หลังจากทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ(ไบโอเมตริกซ์)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บุคคลสัญชาติอื่น

  บุคคลบางสัญชาติ ที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้น หรือ วีซ่าเดินทางผ่านราชอาณาจักร
  • พลเมืองสัญชาติยุโรป ซึ่งมี 28 ประเทศสมาชิกรวมถึง ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์
  • พลเมืองบางสัญชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อธุรกิจ และพำนักน้อยว่า 3 เดือนไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า (สัญชาติที่ไม่ต้องขอวีซ่า)
  สัญชาติ แอลเบเนีย และ บอสเนีย

  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ (หนังสือเดินทางซึ่งบันทึกลักษณะเฉพาะทางชีวภาพของบุคคล )ของประเทศ แอลเบเนีย และ ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้น
  สำหรับผู้บอสเนียผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่หนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเภทพำนักระยะสั้นตามข้อกำหนดเดิม


  อ้างอิงจากหลักเกณฑ์กลุ่มเชงเก้น (article 5§1 a), ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการพำนักระยะสั้น (เมื่อประสงค์ที่จะเดินในเขตเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ต่อระยะเวลา 180 วัน) จะต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้และมีเงื่อนไขดังนี้;

  - จะต้องต่ออายุหนังสือเดินทางอย่างน้อยออกไปอีก 3 เดือน หลังจากวันที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศสมาชิก หรือ ในกรณีที่เดินทางหลายครั้ง ให้นับจากวันสุดท้ายที่คาดหมายว่าจะเดินทางออกจากกลุ่มประเทศสมาชิก
  - ระยะเวลาที่ออกหนังสือเดินทางควรอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

  บน ยื่ืนคำขอวีซ่าที่ไหน

  การดำเนินการร้องขอวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการโดย TLScontact ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ยังคงต้องร้องขอโดยตรงกับ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ดู เขตอำนาจ)

  สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

  • ถ้าท่านต้องการเดินทาง เพียงหนึ่งประเทศใน ประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นคำร้องที่สถานฑูตหรือ สถานกงสุล ของประเทศนั้นๆ ที่ท่านจะเดินทางไป
  • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศจุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ
  • ถ้าคุณต้องการเดินทางหลายประเทศในประเทศเชงเก้น แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง (ระยะเวลาที่พำนักในประเทศเชงเก้นต่างเท่ากันทุกประเทศ) คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานฑูตหรือ สถานกงสุลในประเทศที่คุณที่คุณพำนักเป็นประเทศแรก

  เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งในประเทศเชงเก้นปฏิเสธการร้องขอวีซ่า หมายถึงประเทศอื่นๆในประเทศเชงเก้นก็ปฏิเสธการร้องขอด้วย สถานฑูตเชงเก้นได้ตั้งค่าระบบข้อมูลภายในเพื่อที่จะปฏิเสธการร้องขอซ้ำซาก

  บน ยื่นขอวีซ่าอย่างไร

  การร้องขอวีซ่า คุณควรลงทะเบียนที่เวบไซต์ของเราก่อน หลังจากนั้นคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการยื่นขอ โปรดคลิกที่นี่

  บน ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่

  ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

  บน วีซ่าประเภทใดที่ควรยื่นขอ

  บน รับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน

  แบบฟอร์มการร้องขอวีซ่า (ระยะสั้น และ ระยะยาว) สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

  บน เอกสารอะไรที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

  เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่า ผู้ยื่นขอควรเยี่ยมชมเวบไซต์ของ TLScontactเพื่อรับทราบข้อมูลเอกสารที่จำเป็น โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพำนักที่ประเทศฝรั่งเศส และรวมไปถึงเอกสารอื่นๆด้วย โดยสามารถ ลงทะเบียนที่เวบไซต์ของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากเอกสารสำคัญที่กำหนดแล้วอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องแสดงเพิ่มเติม และเอกสารดังกล่าวควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส

  บน สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่

  สถานกงสุลผู้พิจารณาวีซ่าอาจร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเวติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารที่ TLScontact แล้วก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานกงสุล นอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่ทางสถานกงสุลไม่ได้ร้องขอตามรายการเอกสารจำเป็นเบื้องต้นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณทำการยื่นคำร้อง จะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส หากเอกสารนั้นมีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นๆนอกจากสองภาษาข้างต้น

  บน ข้อกำหนดในประกันสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง

  สหภาพยุโรปได้ออกกฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเอกสารประกันการเดินทาง โดยถือว่าเป็น เอกสารภาคบังคับ ประกันภัยการเดินทางควร

  • สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  • สามารถใช้ได้สำหรับประเทศฝรั่งเศส หากเป็นเอกสารที่อยู่ในรายชื่อที่ต้องเตรียม และท่านสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว
  • สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวกับการส่งตัวกลับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้การประกันการเดินทางต้องคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศเขตพื้นที่เชงเก้น

  (ดู รายการการอนุมัติบริษัทประกัน)

  บน กรณีใดควรเตรียมหนังสือรับรองการให้ที่พัก

  ท่านที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมบุคคล หรือพำนักอยู่กับเพื่อนหรือญาติ ต้องแสดงหนังสือรับรองการให้ที่พัก(Attestation d'Accueil )

  บน เอกสารอะไรที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าของลูกจ้างที่จะไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง

  ผู้ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงานประจำบ้านของนายจ้าง จะต้องได้รับเอกสารอนุมัติ จากสำนักงานแรงงานฝรั่งเศสในเขตพื้นที่ พำนักของนายจ้าง ก่อนมายื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้ไม่สามารถใช้เอกสาร หรือ ข้อความแถลงอื่นใด ทดแทน เอกสารอนุมัติจากสำนักงานแรงงานฝรั่งเศส ได้ (ดูรายละเอียด)

  บน สามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง

  ท่านสามารถมารับหนังสือเดินทางในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ที่ TLScontact ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางบัญชีออนไลน์ส่วนตัวและจะได้รับข้อความแจ้ง (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แจ้งให้ท่านเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทางคืนที่ศูนยTLScontact โดยเอกสารที่ใช้ในการรับหนังสือเดินทางคืนนั้นมีดังนี้ ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร), บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หรือหากท่านเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS หนังสือเดินทางของจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

  บน TLScontact สามารถส่งกลับหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

  TLScontact สามารถจัดส่งหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกลับหนังสือเดินทาง ซึ่งหากผู้ยื่นคำร้องต้องการใช้บริการส่งด่วนทางไปรษณีย์ กรุณาแจ้งกับทางศูนย์ของเราในเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องส่งใบสมัคร

  บน บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่

  สามารถรับแทนได้หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • ใบรับหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
  • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
  • หนังสืิอมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง

  บน บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่

  ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้ :

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  • บุคคลที่เคยได้รับการลงตราวีซ่า Schengen พร้อมระบุ VIS ในวีซ่า

  หมายเหตุ : หากวีซ่าเชงเก้นครั้งล่าสุดที่ท่านได้รับ ระบุ "VIS 0" ผู้สมัครจำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพอีกครั้ง เนื่องจาก "VIS 0" มีความหมายว่าข้อมูลตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั้นที่ได้รับการบันทึก ยกเว้นลายนิ้วมือ

  หมายเหตุ : หากท่านยังไม่เคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ท่านจำเป็นจะต้องมาแสดงตัว

  บน วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แตกต่างจากวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National visa ) อย่างไร

  วีซ่าเชงเก้น (ประเภท C) คือวีซ่าที่ออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น สำหรับการพำนักระยะสั้นเท่านั้น โดยอนุญาตให้พำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมชิกเชงเก้นเท่านั้น
  ตามข้อกำหนดเรื่องเขตอำนาจยุโรป อำนาจหน้าที่ในการรับคำร้องและพิจารณาวีซ่าเชงเก้น จะพิจารณาโดยสถานกงศุลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง (กรณีเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งในเขตเชงเก้นเพียงประเทศเดียว)ในกรณี ที่การเดินทางเป็นการเดินทางแบบเข้าออกหลายครั้งในเขตประเทศเชงเก้น จุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง หรือระยะเวลาที่พำนักนานที่สุดในประเทศสมาชิกเชงเก้น การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้ รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ

  วีซ่าพำนักระยะยาวซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National Visa ) ประเภท D สามารถใช้เดินทางเพื่อการพักอาศัยหรือการพำนักในประเทศซึ่งเป็นผู้ออกวีซ่า เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางผ่าน (Transit) เขตประเทศเชงเก้นได้ นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเทภพำนักระยะยาวสำหรับคู่สมรสชาวสวิส, วีซ่าระยะยาวสำหรับทำงาน, วีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียน,วี ซ่าระยะยาวสำหรับเยี่ยมส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้อย่างเสรี

  บน สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ OFII และภาษี ได้จากที่ไหน?

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของOFIIและภาษีกรุณาตรวจสอบได้ที่ลิงค์นี้ http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IOCV1102492C.pdf และ ค่าธรรมเนียมภาษี OFII (วีซ่าระยะยาว)

  บน วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact

  วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact ประจำปี 2559.

  วันที่ วันหยุดแห่งชาติ และวันหยุดราชการ
  วันศุกร์ 1 มกราคม 2559 วันขึ้นปีใหม่
  วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2559 วันมาฆบูชา
  วันพุธ 13 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันพฤหัสบดี 14 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันศุกร์ 15 เมษายน 2559 วันสงกรานต์
  วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล
  วันศุกร์ 20 พฤษภาคม 2559 วันวิสาขบูชา
  วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 วันชาติฝรั่งเศส
  วันพุธ 20 กรกฎาคม 2559 วันเข้าพรรษา
  วันจันทร์ 1 สิงหาคม 2559 วันชาติสวิตเซอร์แลนด์
  วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
  วันจันทร์ 24 ตุลาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
  วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2559 วันพ่อแห่งชาติ
  วันจันทร์ 12 ธันวาคม 2559 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2559 วันเซนต์สตีเฟ่นส์

  พิมพ์หน้านี้
  เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2016 TLS Group S.A.-TLScontact