กำลังโหลด...
TLScontact
 
ประเทศไทย - ฝรั่งเศส

Dear public,
Kindly be informed that TLScontact will be undertaking some maintenance tasks on the website this coming Saturday 11th June. We hereby inform the public that this website will not available from 06:00 to 23:59 UTC.
Kind regards,
TLScontact Team

ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 5 และ 20 พฤษภาคม 2559

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

  • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ10วันทำการ
  • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
  • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ


นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์


โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.


ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส

การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ: กรุณาคลิ๊กที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญต่างๆที่จำเป็นมากมายโดยคลิกไปที่หน้าช่วยเหลือ และคลิกไปที่หน้าอื่นๆของเวบไซต์ TLScontact หากไม่พบคำตอบของคำถามของคุณ คุณสามารถ ส่งข้อความมาหาเรา (หลังจากเ้ข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน), หรือ ติดต่อเราทางโทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์การโทรของเรา +66 (0)2696 3888 ซึ่งสามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08:00-16:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกรุณาเตรียมหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขอ้างอิงของ TLScontact ก่อนการติดต่อโทรสอบถามข้อมูลกับทางเรา

ศูนย์การโทรของเราสามารถบริการตอบคำถามที่เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งคำถามอาจเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้

พิมพ์หน้านี้
เงื่อไขการบริการ.  Copyright ©2007-2016 TLS Group S.A.-TLScontact